Barns rett til å bli hørt, endringer i barneloven og rettspraksis i foreldretvister med påstander om vold, når samvær ikke er til barnets beste, betydningen av etnisitet og kultur i foreldretvister om bosted og samvær

Skjørten, K. (2014 September). Barns rett til å bli hørt, endringer i barneloven og rettspraksis i foreldretvister med påstander om vold, når samvær ikke er til barnets beste, betydningen av etnisitet og kultur i foreldretvister om bosted og samvær. Foredrag på Avdelingsmøte Seksjon for barne- og familierett, Oslo.