Tema: Vold og overgrep

Behandling av traumatiserte barn og ungdom: Traume-fokusert kognitiv atferdsterapi.

Jensen, T. K. (2017). Behandling av traumatiserte barn og ungdom: Traume-fokusert kognitiv atferdsterapi. In J. Kjøbli, H. Eng, S. K. Ertesvåg & I. Frønes (Red.) Å mestre det vanskelige. Individrettede intervensjoner for barn og unge (pp. 97-112). Gyldendal Akademisk.

Forskerne