Behandling av traumatiserte flyktninger: Hva skal til for å lykkes? Refleksjoner over egen og andres forskning og kliniske erfaring

Opaas, M. (2016 November). Behandling av traumatiserte flyktninger: Hva skal til for å lykkes? Refleksjoner over egen og andres forskning og kliniske erfaring. Foredrag på Fagmøte, Mortensrud, Oslo.