Behandlingstilbudet til barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd, og til voksne som utøver seksuell vold

Moen, L. H., & Jensen, M.Jensen, M. (2017 June). Behandlingstilbudet til barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd, og til voksne som utøver seksuell vold. Foredrag på Heldagsseminar om arbeid med seksuelle overgrep, Vika Atrium, Oslo.