Behandlingstilbudet til barn og unge som er utsatt for og som utøver vold og seksuelle overgrep

Askeland, I. R., & Moen, L. H. (2016 August). Behandlingstilbudet til barn og unge som er utsatt for og som utøver vold og seksuelle overgrep. Foredrag på SaLTo-seminar, Møtesenteret Storgata 51, Oslo.