Bokanmeldelse av May-Len Skilbrei og Kari Stefansen: Seksuell vold: En samfunnsvitenskapelig innføring

Bjørnholt, M. (2018). Bokanmeldelse av May-Len Skilbrei og Kari Stefansen: Seksuell vold: En samfunnsvitenskapelig innføring. Tidsskrift for samfunnsforskning, 59(4), 419-422. doi:10.18261/issn.1504-291X-2018-04-08