Bokanmeldelse, Viggo Vestel: I gråsonen. Ungdom og politisk ekstremisme i det nye Norge

Rosten, M. (2017). Bokanmeldelse, Viggo Vestel: I gråsonen. Ungdom og politisk ekstremisme i det nye Norge. Tidsskrift for samfunnsforskning(3), 353-356.