Defibulasjon som brekkstang for endring Helsesektorens involvering i forebyggende arbeid

Johansen, R. E. B. (2018 September). Defibulasjon som brekkstang for endring Helsesektorens involvering i forebyggende arbeid. Foredrag på Videreutdanning i regi av RVTS midt, Trondheim.