Den norske barnehusmodellen i et komparativt perspektiv

Stefansen, K., & Bakketeig, E. (2018 February). Den norske barnehusmodellen i et komparativt perspektiv. Foredrag på Seminar om barnehusmodellen, Oslo.