Depresjon og ensomhet blant synshemmede: Hvem sliter mest, og kan det forebygges?

Brunes, A. (2019 September). Depresjon og ensomhet blant synshemmede: Hvem sliter mest, og kan det forebygges?. Foredrag på Norges Blindeforbunds landsmøte, Gardermoen.