Differensialdiagnostikk ved traumelidelser

Berg, A. O. (2015 August). Differensialdiagnostikk ved traumelidelser. Foredrag på Nasjonal ROP tjeneste, Ottestad.