Effektiv helsehjelp til barn og unge utsatt for traumatiske hendelser krever kunnskap om posttraumatiske stress reaksjoner

Stensland, S. (2016 June). Effektiv helsehjelp til barn og unge utsatt for traumatiske hendelser krever kunnskap om posttraumatiske stress reaksjoner. Foredrag på Pediatridagene, Hammerfest.