Eldre pasienter som utsettes for vold, overgrep og forsømmelser – Pårørendes oppfatning og erfaring

Saga, S., Blekken, L. E., Nakrem, S., & Sandmoe, A. (2021 March). Eldre pasienter som utsettes for vold, overgrep og forsømmelser - Pårørendes oppfatning og erfaring. Foredrag på Vold, overgrep og forsømmelser i sykehjem, Trondheim.