"Eldre utsatte og tjenesteapparatet – ulike ""behov""?"

Sandmoe, A. (2017 October). Eldre utsatte og tjenesteapparatet - ulike "behov"?. Foredrag på Krisesenterkonferanse, Oslo.