"En lykkelig hore har klart å tenne kvinner i verdens mest likestilite land", intervju.

Helseth, H., (2016). "En lykkelig hore har klart å tenne kvinner i verdens mest likestilite land", intervju.

Forskerne