En studie av opplevelser og mestring av risikofylte hendelser blant synshemmede

Saur, R., Hansen, M. B., Jansen, A., & Heir, T. (2016 June). En studie av opplevelser og mestring av risikofylte hendelser blant synshemmede. Paper presented at Presentasjon på frokostseminar, NKVTS.