Enslige mindreårige gutters psykiske helse ved ankomst, tidlig intervensjon og forløp. Resultater av EXIT (Expressive Arts in Transitt) – en langtidsstudie med 204 gutter

Meyer DeMott, M. A., & Jakobsen, M. (2014 November). Enslige mindreårige gutters psykiske helse ved ankomst, tidlig intervensjon og forløp. Resultater av EXIT (Expressive Arts in Transitt) - en langtidsstudie med 204 gutter. Foredrag på Jublieumsseminar NKVTS 10 år, Oslo.