Enslige unge flyktningers psykososiale utfordringer: behovet for en flyktningkompetent skole

Pastoor, L. d. W. (2016 April). Enslige unge flyktningers psykososiale utfordringer: behovet for en flyktningkompetent skole. Foredrag på NKVTS Flyktningseminar: Skolens psykososiale rolle, NKVTS, Oslo.