Enslige unge flyktningers psykososiale utfordringer i bosettingsfasen: Behovet for en flyktningkompetent skole

Pastoor, L. d. W. (2016 March). Enslige unge flyktningers psykososiale utfordringer i bosettingsfasen: Behovet for en flyktningkompetent skole. Foredrag på VOX-Fagsamling om tilrettelegging av norskopplæringen for personer med traumer, Hotel Bristol Oslo.