Enslige unge flyktningers psykososiale utfordringer i bosettingsfasen. Hva kan skolen bidra med og hvordan kan bofellesskapet ivareta enslige mindreåriges behov og interesser?

Pastoor, L. d. W. (2016 October). Enslige unge flyktningers psykososiale utfordringer i bosettingsfasen. Hva kan skolen bidra med og hvordan kan bofellesskapet ivareta enslige mindreåriges behov og interesser?. Foredrag på IMDi Kompetanseløft - Bosetting av enslige mindreårige, Røde Kors Konferansesenter Oslo.