Evaluering av opplæringsprogrammet PRIDE

Stefansen, K., & Hansen, T. (2014 February). Evaluering av opplæringsprogrammet PRIDE. Foredrag på Fagmøte, Oslo.