Evaluering av sentrene mot incest og seksuelle overgrep

Smette, I., & Stefansen, K. (2017 November). Evaluering av sentrene mot incest og seksuelle overgrep. Foredrag på Ledersamling for sentrene, Oslo.