Familieterapiens keisere og deres nøytralitetsidealer

Tjersland, O. A. (1994 January). Familieterapiens keisere og deres nøytralitetsidealer. Foredrag på Den tredje nordiske kongress i familieterapi, Virum, Danmark.