Flyktninger og asylsøkere, hvordan går det med dem?

Opaas, M. (2014 November). Flyktninger og asylsøkere, hvordan går det med dem?. Foredrag på Jubileumsseminar om mestring av katastrofer og traumatiserte flyktninger, Oslo.