Forebygging av spiseforstyrrelser – en intervensjonsstudie ved Toppidretts- og skigymnas i Norge

Martinsen, M. (2012 September). Forebygging av spiseforstyrrelser - en intervensjonsstudie ved Toppidretts- og skigymnas i Norge. Foredrag på Olympiatoppens forskningskonferanse.