Forekomsten av spieseforstyrrelser er høyere blant førsteklasseelever ved toppidretts- og skigymnas enn vanlig videregående skoler

Martinsen, M., & Sundgot-Borgen, J. (2011 November). Forekomsten av spieseforstyrrelser er høyere blant førsteklasseelever ved toppidretts- og skigymnas enn vanlig videregående skoler. Foredrag på Idrettsmedisinsk høstkongress 2011, Oslo.