Foreldres emosjonelle reaksjoner i behandling av traumatiserte barn og unge

Holt, T. (2013 September). Foreldres emosjonelle reaksjoner i behandling av traumatiserte barn og unge. Foredrag på Understanding terror and violence in the lives of children and adolescents, OSLO.