Foreldres møte på barnehage og skole – hva betyr sosial klasse?

Stefansen, K. (2017 April). Foreldres møte på barnehage og skole – hva betyr sosial klasse?. Foredrag på Seminar Institutt for pedagogikk og livslang læring, Trondheim.