Foreldretvister – barns rett til beskyttelse mot vold og overgrep

Skjørten, K. (2020 October). Foreldretvister - barns rett til beskyttelse mot vold og overgrep. Foredrag på Seminar, Oslo.