Foreldretvister – høring av barn og beskyttelse mot vold og overgrep

Skjørten, K. (2020 January). Foreldretvister - høring av barn og beskyttelse mot vold og overgrep. Foredrag på Gjesteforelesning ved barnevernlinjen, Oslo.