Forståelser av smerte og lidelse i andre kulturer, tradisjoner og livssyn

Kiil, M. (2018 October). Forståelser av smerte og lidelse i andre kulturer, tradisjoner og livssyn. Foredrag på Landskonferansen for prestetjenesten i helsesektoren, Sommarøy Arctic Hotel.