Fra påvirkning til samskaping: Om utviklingstrekk innenfor familieterapi

Tjersland, O. A. (1993). Fra påvirkning til samskaping: Om utviklingstrekk innenfor familieterapi.