Fra tall til stemmer: Minoritetsetniske unge og deres erfaringer med vold i nære relasjoner

Hauge, M. I. (2013 September). Fra tall til stemmer: Minoritetsetniske unge og deres erfaringer med vold i nære relasjoner. Foredrag på Understanding terror and violence in the lives of children and adolescents, Oslo.