"Fremmed i eget land – Antropologen og integrasjonsdebatten. Presentasjon i arbeidsgruppen ""Offentlig engasjert antropologi – for en bedre verden?"" ledet av Cicilie Fagerlid og Monika Rosten"

Rosten, M. (2016 May). "Fremmed i eget land" - Antropologen og integrasjonsdebatten. Presentasjon i arbeidsgruppen "Offentlig engasjert antropologi - for en bedre verden?" ledet av Cicilie Fagerlid og Monika Rosten. Foredrag på Norsk Antropologisk forenings årskonferanse, Oslo.