Går vi mot strengere straffer?

Hjemdal, O. K. (2013 January). Går vi mot strengere straffer?. Foredrag på KROMS 42. KRIMINALPOLITISKE KONFERANSE 10.-13. JANUAR 2013, Storefjell.