Gi ungdommen idrett før alkoholen tar dem! Bruk av røyk, snus og alkohol blant toppidrettselever og kontroller

Martinsen, M., & Sundgot-Borgen, J. (2010). Gi ungdommen idrett før alkoholen tar dem! Bruk av røyk, snus og alkohol blant toppidrettselever og kontroller. Norsk idrettsmedisin(3), 37.