Gjenger – et innvandringsproblem?”

Skirbekk, S., Lien, I. L., Brox, O., & Lindbekk, T. (2003). Gjenger - et innvandringsproblem?”. In Gode formål - gale følger. Kritisk lys på norsk innvandringspolitikk. Cappelen Damm Akademisk.