Gruppeleder for Kvalitativ Metode, 2.års- studenter i medisin, odontologi og ernæring.

Kiil, M. (2018 September). Gruppeleder for Kvalitativ Metode, 2.års- studenter i medisin, odontologi og ernæring. Foredrag på VITEN-Kvalitativ Metode, Tromsø.