Tema: Vold og overgrep

«Han sendte snaps til meg om at jeg var en hore.» Ungdommers digitale vold i nære relasjoner som kjønnet sosial praksis

Øverlien, C. (2019). "Han sendte snaps til meg om at jeg var en hore." Ungdommers digitale vold i nære relasjoner som kjønnet sosial praksis. In O. G. Lillevik, J. S. Salamonsen & I. Nordhaug (Red.) Vold i nære relasjoner : diskurser og fenomenforståelse (pp. 53-68). Gyldendal Norsk Forlag A/S.

Forskerne

  • Øverlien, Carolina

    Øverlien, Carolina

    Forskningsleder / Forsker I / filosofie dr.

    Vis profil