Helsekonsekvenser av vold mot kvinner: En prospektiv kohortstudie av kvinner som deltok i helseundersøkelsen i Oslo

Stene, L. E. (2011 April). Helsekonsekvenser av vold mot kvinner: En prospektiv kohortstudie av kvinner som deltok i helseundersøkelsen i Oslo. Foredrag på Fagmøte, Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF), Universitetet i Oslo, Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF), UiO.