Helseoppfatninger og helsetjenestebruk blant somaliske og pakistanske innvandrere i Norge

Næss, A. (2017 January). Helseoppfatninger og helsetjenestebruk blant somaliske og pakistanske innvandrere i Norge. Foredrag på Videreutdanning i flerkurturell fagkompetanse II, HiOA.