Her lever fortsatt den gamle troa.

Kiil, M., Lindebø, K., (2017). Her lever fortsatt den gamle troa.