Hjemmekonsulenten – en ny og viktig stilling ved våre sosialkontorer

Tjersland, O. A. (1978). Hjemmekonsulenten - en ny og viktig stilling ved våre sosialkontorer. Sosialt forum - sosialt arbeid(2), 26-30.