Høring av barn og påstander om vold i barnefordelingssaker

Skjørten, K. (2013 December). Høring av barn og påstander om vold i barnefordelingssaker. Foredrag på Fagseminar, Barne- likestillings og diskrimineringsdepartementet.