Hur möter vi flyktingar från världens konflikter??- Kliniska erfarenheter av komplex PTSD hos flyktingar

Varvin, S. (2013 March). Hur möter vi flyktingar från världens konflikter??- Kliniska erfarenheter av komplex PTSD hos flyktingar. Foredrag på Fagseminar, Stockholm.