Hva kan det komme av at flere skiller lag og hvilke implikasjoner kan vi trekke av dette?

Tjersland, O. A. (1996 March). Hva kan det komme av at flere skiller lag og hvilke implikasjoner kan vi trekke av dette?. Foredrag på Forelesning i Polyteknings Forening, Håndtverkeren, Oslo.