Hva kan jordmødre og helsesøstre gjøre for barn utsatt for vold i nære relasjoner?

Danielsen, E. M., Solberg, A., & Grøvdal, Y. (2016 May). Hva kan jordmødre og helsesøstre gjøre for barn utsatt for vold i nære relasjoner?. Foredrag på Den 9:e nordiska konferensen om barnmisshandel och omsorgssvikt - Gör vi skillnad för utsatta barn?, Stockholm.