Hvem er voldsutøverene som går i behandling?

Askeland, I. R. (2016 January). Hvem er voldsutøverene som går i behandling?. Foredrag på Nasjonalt fagseminar om vold i nære relasjoner, Kripos, Oslo.