Hvordan forstår seksuallovbruddsdømte menn krenkelsene de har begått? Tre fortellinger om hvorfor

Kruse, A. E. (2019 November). Hvordan forstår seksuallovbruddsdømte menn krenkelsene de har begått? Tre fortellinger om hvorfor. Foredrag på Forskningskonferansen 2019, Lillestrøm.