Hvordan gikk det? Støtte og stolthet gjennom pandemien – rapport fra en longitudinell studie av 2000 sykehuspersonell

Bondjers, K., Stensland, S., Zwart, J. A. H., Rosseland, L. A., Wøien, H., Wøien, H., Atar, D., Matre, D., Muller, A. E., Wentzel-Larsen, T., Lingaas, I., & Dyb, G. A. (2021 November). Hvordan gikk det? Støtte og stolthet gjennom pandemien - rapport fra en longitudinell studie av 2000 sykehuspersonell. Foredrag på Høstmøte for Akutt- og mottaksmedisin, Trondheim.

Forskerne